Pytania do Pana prezydenta Ryszarda Grobelnego 06.11.2014

Jerzy Juszczyński Polski Klub Ekologiczny Poznań 6.11.2014

 

Pan Ryszard Grobelny

Prezydent miasta Poznania

 

Szanowny Panie Prezydencie.

W dniu 7.11.2014 w Smochowicach odbędzie się spotkanie kandydatów na prezydenta Poznania z mieszkańcami. Niestety, na tym spotkaniu Pana nie będzie.

Przekazuje więc pytania które miałem zamiar zadać Panu osobiście

 1. Dlaczego władze Poznania nie zawarły porozumień z Urzędem Marszałkowskim w sprawie zarządzania jeziorem Strzeszyńskim.? Takie porozumienia, w sprawie swoich jezior, zawarły Gniezno i Wolsztyn co umożliwiło skuteczne działania ratujące zanieczyszczone jeziora.

 2. Czy wie Pan że podlegli Panu urzędnicy nie zweryfikowali informacji dotyczących stanu kanalizacji sanitarnej w Suchym Lesie,(a w opinii WIOŚ jest ona nieuporządkowana), i wydali pozwolenie wodno-prawne na odprowadzanie deszczówki do jeziora Strzeszyńskiego, gdy w rzeczywistości płynnie mieszanka ścieków sanitarnych z deszczówką ?

 3. Dlaczego urzędnicy miejscy nie zawiesili tej decyzji gdy już stało się oczywiste ( wyniki badań WIOŚ) że gmina Suchy Las nie odprowadza deszczówki a mieszankę ściekową ?

 4. Dlaczego miejscy urzędnicy NIC nie zrobili z tą decyzją od 2012 roku, gdy otrzymali ekspertyzę mówiącą o wybijaniu w Suchy Lesie ścieków z kanalizacji sanitarnej i spływu do kanalizacji deszczowej ?

 5. Dlaczego władze Poznania nie zwróciły się do odpowiednich instytucji o ustalenie winnych zanieczyszczenia jeziora i wyrządzonych szkód w środowisku przyrodniczym ?

 6. Czy zdaniem Pana Prezydenta wydatkowanie publicznych pieniędzy na rekultywacje jeziora, bez próby ustalenia winnych i obciążenia ich kosztami działań naprawczych jest zgodne z naszymi przepisami prawa ?

 7. Zdaniem poznańskich naukowców z Zakładu Ochrony Wód UAM należało skierować mieszankę ściekowa poza zlewnię jeziora Stzeszyńskiego, do czasu aż gmina Suchy Las uporządkuję gospodarkę ściekowa na swoim terenie. Dlaczego podlegli Panu urzędnicy nie uczynili nic by zrealizować ten oczywisty postulat ? Bez odcięcia dopływu ścieków wszelka rekultywacja jest tylko podtrzymaniem życia biologicznego. Stan jeziora jest obecnie katastrofalny, zwiększyła się w ostatnich latach ilość fitoplanktonu, zginęły podwodne łąki, nie ma stanowisk małży.

 8. Dlaczego „utajniono” opracowanie z 2010 roku „Szczegółowa analiza wód Jeziora Kierskiego „ 250 stron ? O tym że Wydział Ochrony Środowiska u.m Poznania ma taki materiał, radni Rady Osiedla Smochowic i Kiekrza dowiedzieli się przypadkiem miesiąc temu ! Na stronach internetowych miasta za lata 2013-2014 nie ma żadnych informacji by to opracowanie było omawiane na posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska RMP

 9. Dlaczego jedynym badaniem stanu Jeziora Strzeszyńskiego w tym roku była JEDNA analiza braku bakterii kałowych na kąpielisku ? To oznacza że władze Poznania NIC nie wiedzą o stanie ekologicznym jeziora, bo nie prowadzi się żadnych badań !

Starostwo Poznańskie a Jezioro Strzeszyńskie część druga 27.10.2014

WOŚ UM Poznania 27.04.2012

 • cyt"Ekspertyza wskazała , że źródłem ścieków bytowych dopływających do zbiornika retencyjnego są zatory na kanałach sanitarnych oraz przyłączach do gospodarstw domowych na terenie gminy Suchy Las, z których ścieki wybijają na powierzchnię ulic i następnie spływają do kanalizacji deszczowej'

Aquanet   29.03.2012

 • cyt" Ścieki sanitarne z terenu Suchy Las i wsi Złotniki trafiają obecnie poprzez przepompownię ścieków przy ul.Borówkowej do kolektora tzw. Podolańskiego, który jest już od pewnego czasu przeciążony"...Aquanet wydaje obecnie warunki techniczne, na podłączenie się do sieci kanalizacji sanitarnej, wyłącznie dla domów jednorodzinnych na obszarze istniejącej kanalizacji sanitarnej"

WIOŚ w Poznaniu 25.06.2013

 •  cyt" ....ze stwierdzeniem w próbie 13/05696/K z dnia 11.04.2013 r. pobranej z odpływu ze zbiornika os.Grzybowe, występowania bakterii Escherichia coli na poziomie powyżej 2420 NPL/100 ml. Występowanie w ściekach deszczowych odpływających ze zbiornika bakterii Escherichia coli na tak wysokim poziomie świadczy o dopływie do zbiornika retencyjnego w m.Złotniki ścieków bytowych , na wprowadzanie których gmina nie ma pozwolenia"

Starostwo Poznańskie wydaje kolejne decyzje wodnoprawne na odprowadzanie ścieków wód opadowych i roztopowych

 • pismo z dnia 05.03.2013
 • cyt" w ramach swoich kompetencji tut.organ dokonuje przeglądów ww. decyzji z których wynika, że gmina Suchy Las wywiązuje się z warunków i obowiązków nałożonych w ramach pozwoleń wodnoprawnych. Przedstawiane przez prowadzącego instalację wyniki pomiarów jakości ścieków wód opadowych i roztopowych wskazują na dotrzymywanie wskaźników stężeń zanieczyszczeń określonych w pozwoleniach wodnoprawnych.  ...punkt 4 .Ścieki wód opadowych pochodzących ze szczelnych urządzeń kanalizacji deszczowej , nie są źródłem zanieczyszczeń związkami biogennymi, ani tym bardziej bakterii kałowych. Prowadzone również przez Gminę Suchy Las oraz Urząd Miasta Poznania działania wskazują na inne źródła zanieczyszczeń substancjami o których mowa w Państwa piśmie"

(Podkreślenia dodałem)

Czy potrzebny jest komentarz ? Chyba nie.
 Może tylko przypomnienie że trzeci rok prowadzona jest rekultywacja jeziora zanieczyszczonego mieszanka ścieków sanitarnych i deszczówki, a stan wód naukowcy z Zakładu Ochrony Wód UAM określają jako "przechodzenie jeziora w stan mętnowodny i jest zapowiedzią masowych pojawów fitoplanktonu, w tym również sinic "

Jerzy Juszczyński Polski Klub Ekologiczny
www.facebook.com/Jerzy Juszczyński    facebook  Ratujmy Strzeszynek
www.Ratujmy-Strzeszynek.pl
email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Starostwo Poznańskie a Jezioro Strzeszyńskie część pierwsza 19.10.2014

Czy coś łączy "bombę ekologiczną " w Komornikach ze spływem ścieków komunalnych z Suchego Lasu do Jeziora Strzeszyńskiego ?
Jak łatwo się domyśleć w obu przypadkach decyzje administracyjne wydało Starostwo Poznańskie.
W przypadku Komornik cofnęło pozwolenie gdy sprawa stała się głośna. Ale i tak dopiero po 4 latach , gdy popękały beczki, podjęto zdecydowane działania.Do końca roku ma być usunięta cała olbrzymia ilość niebezpiecznych odpadów.
W 2010 r. starostwo powiatowe cofa pozwolenie firmie Wuko Waste. Obowiązek usunięcia odpadów nakłada na właściciela. Ale firma już nie istnieje,
Za zlikwidowanie odpadów zapłacimy z naszych podatków i opłat środowiskowych . Całe 2,4 ml zł !!
O całej sprawie więcej można przeczytać w internecie.
A jak wygląda sprawa Jeziora Strzeszyńskiego ?
Oto cytat z decyzji Starostwa Poznańskiego (04.02.2009 ) str.5 Operat wodnoprawny wykazał, że spływy wód deszczowych mogą być po oczyszczeniu w osadniku i w separatorze wprowadzane do gruntu-rowu melioracji szczegółowe łączącego się w odległości ok 3,5 km z Jeziorem Strzeszyńskim , nie przewiduje się negatywnego wpływu ścieków deszczowych na skład wód Jeziora Strzeszyńskiego, nawet gdy czas dopływu oczyszczonych ścieków deszczowych do Jeziora będzie krótszy niż 24 godziny, a tym samym zgodnie z art. 39 ust 2 pkt 2 ustawy Prawo wodne istnieje możliwość odprowadzania wód opadowych do rowu i dalej do Jeziora Strzeszyńskiego"
A jak jest naprawdę ?
Jak wiadomo stan jeziora jest fatalny, powodem jest spływ scieków sanitarnych razem z deszczowymi z powody nieuregulowanej gospodarki ściekowej w Suchym Lesie. Tego stanu urzędnicy nie zauważyli i do dzisiaj nie widzą !
 Od 3 lat prowadzona jest  rekultywacja jeziora, za nasze publiczne pieniądze ! To już około pół milina złotych !
W tej sprawie Starostwo Poznańskie, mimo znanego stanu faktycznego, do dzisiaj NIE zawiesiło swojej decyzji.

 • tzw "grunt-rów melioracji szczegółowej " jest czystą urzędniczą fikcją ! W rzeczywistości jest to naturalny dopływ jeziora! Definicja mówi : źródło, ujście i spływ siłą ciężkości. Rów Złotnicki  ma początek (Góra Morasko) dopływa do Jeziora Strzeszyńskiego pod wpływem siły ciężkości. Jest zaznaczony na historycznych mapach i opisany w opracowaniach naukowych ! W archiwum WZMiUW (melioranci) NIE ma ŻADNEGO dokumentu potwierdzającego wykopanie "rowu melioracji szczegółowej"
 • Czas dopływu na odcinku ok 3 km to 1-2 godziny !! Przepis Prawa wodnego mówi o 24 godzinach !!!

Cały tekst: http://poznan.gazeta.pl/poznan/1,36037,16430230,Bomba_ekologiczna_tyka_pod_Poznaniem__1_3_tys__ton.html#ixzz3GcDrMpZC

http://tulce.gmina.pl/bomba-ekologiczna.php
W 2009 roku starostwo powiatowe wydaje pozwolenie na składowanie odpadów firmie Wuko Waste. Ma ona odbiera chemiczne substancje od innych firm, przechowywać w magazynie, aż się nie uzbiera określona ilość, a potem wywozić do utylizacji. Tak się jednak nie dzieje. W ciągu kilku miesięcy magazyn wypełnia się po brzegi, szkodliwe śmieci leżą także na zewnątrz.

Do Wielkopolskiej Inspekcji Ochrony Środowiska zaczynają docierać niepokojące sygnały. Inspektorzy jadą na kontrolę. Na łamach "Głosu Wielkoposlkiego" tłumaczą, że właściciel wcale nie zamierzał wywozić odpadów. Chciał jedynie zarobić na ich odbiorze. Wśród odpadów wykryto wówczas substancje toksyczne, żrące i łatwopalne. Ponadto odpady były składowane w niebezpieczny sposób: część pojemników była niedomknięta, przez co chemikalia mogły wchodzić ze sobą w interakcję.


Cały tekst: http://poznan.gazeta.pl/poznan/1,36037,16430230,Bomba_ekologiczna_tyka_pod_Poznaniem__1_3_tys__ton.html#ixzz3GcCwc6UI

http://www.gloswielkopolski.pl/artykul/3608985,komorniki-pod-kleszczewem-niebezpieczne-odpady-znikna-jeszcze-w-tym-roku,id,t.html
Jerzy Juszczyński Polski Klub Ekologiczny
www.Ratujmy-Strzeszynek.pl   www.facebook.com/Ratujmy Strzeszynek

Jez.Kierskie i Strzeszynek Raport 28/2014 14.10.2014

Poznań 12.10.2014
Kolejny tydzień utrzymywania sie na wschodnim brzegu Jeziora Kierskiego ZIELONEJ ŻYBURY
W niektórych zatoczkach jest jej mniej, w innych sporo.
Przezroczystość

 • Kierskie                                1,4 m ( zielona zupa daje znać o sobie) widać na zdjęciu
 • Strzeszynek                         3,3 m     28.09 było    3,9 m

13.10.2005                                   3,85 m
14.10.2011                                   3,7  m
03.10.2012                                   4,1 m

O tej porze roku zwykle przezroczystość w KAŻDYM jeziorze się poprawia, niższa temperatura, mniej słońca, nie sprzyja namnażaniu się fitoplanktonu.
ALE JEŚLI W OSADACH dennych SĄ FOSFORANY, A SĄ ! To na wiosnę i w lecie 2015 roku ZNOWU BĘDZIE ZIELONA ŻYBURA!
A łąk podwodnych i małży JUŻ NIE MA ! ( Informacja Zakład Ochrony Wód UAM). Zginęły z powodu sinic i glonów !! ( brak światła)

Przez CAŁY lipiec przezroczystość wynosiła TYLKO 2 metry, mimo natleniania, dodawania chemikaliów, i braku dopływu ścieków (susza.... Rów Złotnicki przy jeziorze bez śladów wody !)
To oznacza że następuje "zasilanie wewnętrzne" w jeziorze, do wody z osadów dennych przedostają się fosforany i powodują namnażanie fitoplanktonu.

Z informacji uzyskanych od WOŚ u.m Poznania wynika że w 2014 roku miasto zleciło tylko jedno badanie wód jeziora Strzeszyńskiego i TYLKO pod względem bakterii kałowych ( wynik negatywny).
Nie uzyskaliśmy   ŻADNYCH  danych o stanie ekologicznym jeziora ! Czyżby takie badanie nie były prowadzone ?
Jerzy Juszczyński Polski Klub Ekologiczny
www.ratujmy-strzeszynek.pl
www.facebook.com/Ratujmy Strzeszynek
email  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Strzeszynek. Raport 27/2014 07.10.2014

Poznań 07.10.2014
Wydział Ochrony Środowiska Urząd miasta Poznania
Starostwo Poznańskie

Kolejne pomiary stężenia fosforanów na naturalnym dopływie jeziora Strzeszyńskiego Rowie Złotnickim, wykazują iż cały czas następuje spływ tego biogenu z terenu Suchego Lasu.
Laboratorium firmy Aquanet , pobiera próbki na odcinku po połączeniu dwóch dopływów, przy torach kolejowych, bezpośrednio z terenu Gminy Suchy Las.
Pobieramy próbki w tym samym miejscu
Oto ostatnie wyniki

 • 18.07.2014                        0,4 mg/l   ( przed kratką-tamą 0,5 mg/l )
 • 01.08.2014                        0,4 mg/l   ( przed kratka 0,5 mg/l)
  Laboratorium Aquanet          0,35+-0,08
 • 05.08.2014                        1,3 mg/l   ( po deszczu )
 • 08.08.2014                        0,4 mg/l  ( przed kratka  0,5 mg/l)
 • 16.08.2014                        0,4 mg/l  ( przed kratką  0,5 mg/l)
 • 16.09.2014                        1,0 mg/l
 • 19.09.2014                        0,7 mg/l   (przed kratką   0,2mg/l         Aquanet ???( czekamy na wyniki gm.Suchy Las))
 • 03.10.2014                        0,4 mg/l   (przed kratką   0,1 mg/l)

 

 • Jak widać NASZE ANALIZY DOKŁADNIE POKRYWAJĄ SIĘ Z WYNIKAMI AQUANETU !

Od końca czerwca trwa susza i do jeziora woda NIE dopływa. Ale gdy pojawią się deszcze, skumulowana ilość wypłukanych fosforanów spłynie do jeziora.

UWAGA  !!stężenie ponad 0,3 mg/l WODY PO ZA KLASOWE !
Tak WOŚ u.m.Poznania jak i Starostwo Poznańskie wydało pozwolenia wodno-prawne na odprowadzanie podczyszczonej deszczówki, która NIE MIAŁA mieć negatywnego wpływu na stan ekologiczny jeziora !
Już czwarty rok, od pojawienia się sinic w lipcu 2011, kolejne badania wskazują na spływ mieszanki deszczowo-sanitarnej
. A obie instytucje udają że nie jest łamane prawo !
art.31.2 Prawo Wodne
"Korzystanie z wód nie może powodować pogorszenia stanu ekologicznego wód i ekosystemów od niech zależnych, a także marnotrawstwa wody, marnotrawstwa energii wody, ani wyrządzać szkód"
art.39.2.1 Prawo Wodne

Dopuszcza się wprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do jezior i ich dopływów, jeżeli czas dopływu ścieków do jeziora byłby krótszy niż 24 godziny.....
---O ILE ORGAN WŁAŚCIWY DO WYDANA POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO USTALI , ŻE TAKIE DOPUSZCZENIE NIE KOLIDUJE Z UTRZYMANIEM DOBREGO STANU WÓD LUB WYMAGANIAMI JAKOŚCIOWYMI DLA WÓD"

Organy czyli WOŚ i Starostwo NIE zauważyły  i nie USTALIŁY że co najmniej już od lipca 2011 stan jeziora wskutek dopływu ścieków uległ dramatycznemu pogorszeniu i jest prowadzona rekultywacja.
"Organy" mają oczy i uszy SZCZELNIE ZAMKNIĘTE  na FAKTY I WYNIKI BADAŃ !

Czas spływu wód Rowem Złotnickim to 1-2 godziny. W czasie ulewnych deszczy istniejące zbiorniki retencyjne, w tym i ten nowszy, większy przy ul.Złotnickiej zamieniają się w zbiorniki przepływowe .!
Zdjęcie miejsce poboru próbek, Rów Złotnicki przy torach kolejowych .
Jerzy Juszczyński Polski Klub Ekologiczny
facebook.com/Ratujmy Strzeszynek
www.ratujmy-strzeszynek.pl
email  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Kierskie Zielona przybrzeżna zupa ! 28.09.2014


Poznań 28.09.2014
Tak jak i przed tygodniem na wschodnim brzegu jeziora ZIELONA ZUPA !

 • Przezroczystość       Kierskie           2,7 m
 • Strzeszynek                                      3,9 m

O ile mi wiadomo to OSTATNIE OPRACOWANIE O KIERSKIM zostało zrobione 20 LAT TEMU !!
Na zlecenie miasta wykonał IMIGW w Poznaniu. Opisano stan jeziora i konieczne działania.
20 lat temu !!

Jaki jest stan ekologiczny...każdy może sprawdzić, należy pojechać na wschodni brzeg ( Krzyżowniki w stronę do Kiekrza)
Oto dwa zdjęcia 28.09 godz. 15 ta

Jerzy Juszczyński Polski Klub Ekologiczny
facebook.com/Ratujmy Strzeszynek
www.ratujmy-strzeszynek.pl
kontakt   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Strzeszynek Raport 26/2014 26.09.2014


Poznań 19.09.2014
Już 3 miesiące suszy. Ze zbiorników w Suchy Lesie woda bardzo leniwie wypływa, ale po drodze wysycha i do Jeziora Strzeszyńskiego nie dopływa.
Wyniki analiz próbek pobranych 19.09 b.r

 • Przed mini tamą  0,2mg/l
 • za tamą                0,7 mg/l

Taka różnica świadczy o tym że z osadów dennych po obniżeniu się poziomu wody,   ZWIĄZKI FOSFORU ULEGAJĄ MINERALIZACJI I w postaci ROZPUSZCZALNYCH w wodzie FOSFORANÓW w dużym stężeniu  przemieszczają  się w dół strumienia, do jeziora.
Po deszczach które nadejdą cały ładunek fosforanów trafi do jeziora !

 • Takie same zjawisko wystąpi gdy zostanie zbudowany kolejny zbiornik retencyjny. Będzie on okresowo wysychał, a co za tym idzie nastąpi opisane powyżej zjawisko.

W OKRESIE ROKU CAŁA ILOŚĆ ZWIĄZKÓW FOSFORU KTÓRA DO NIEGO DOPŁYNIE, W POSTACI FOSFORANÓW PRZEPŁYNIE DO JEZIORA !
ZBIORNIKI RETENCYJNE NIE ZATRZYMUJĄ FOSFORANÓW BO NIE MOGĄ !!

    Polecam tę uwagę panom meliorantom (WZMiUW) i dyrekcji WFOŚiGW którzy zamierzają budować zbiornik.
Jeśli do niego będą dopływać, tak jak to jest dzisiaj, związki fosforu z Suchego Lasu, efektu redukcji biogenów NIE BĘDZIE !
Jerzy Juszczyński Polski Klub Ekologiczny

zapraszam na facebook  Ratujmy Strzeszynek

także na www.ratujmy-strzeszynek.pl
kontakt Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

p.s
W tym samym dniu (19.09) próbkę pobrało także laboratorium Aquanetu. Czekamy na wyniki ich pomiaru
Na zdjęciach widać nasz fotometr przy odczycie.W zlewce obok badana próbka wody z odczynnikami. Im intensywniejszy niebieski kolor, tym więcej fosforanów.

 • Oto kilka informacji z internetu o niekorzystnym zjawisku wahań poziomu wody

Podczas niżówek Kanał stanowi także swoisty osadnik dla ulegającej rozkładowi materii organicznej, która ulega wprowadzeniu do jeziora
w wyniku każdorazowego zwiększenia przepływu. (str.142)
W okresach deficytu napełnienia jeziora, strefa płaskich brzegów oraz odsłaniana część litoralu ulegają
przesuszeniu. Wpływa to negatywnie na jakość ekosystemu jeziora (str 169)
http://lubuskie.pl/uploads/ocena_mozliwosci_ochrony_jezior%20rudno_i_wojnowskich.pdf
http://www.ios.edu.pl/pol/pliki/nr51/3_Ochrona_51.pdf
Podpiętrzanie wód w jeziorach naturalnych powoduje zwiększenie ich żyzności [Gołdyn1990]. Podtapianie większych obszarów na obrzeżach jeziora prowadzi, według tego autora, do wymywania i
przenoszenia do pelagialu produktów rozkładu materii organicznej oraz powstania warunków beztlenowych, sprzyjających uwolnieniu zaadsorbowanego w osadach fosforu. W efekcie proces podpiętrzenia często był przyczyną zwiększenia biomasy fitoplanktonu i modyfikacji jego składu taksonomicznego. (str 7)

Strzeszynek Czego NIE zrobiły władze i urzędy ! 24.09.2014

Strzeszynek Czego NIE zrobiły władze i urzędy !
1) 1 lipiec 2011 NIE zauważyły sinic. Dopiero po moim nagłośnieniu ( za pomocą mediów )po 3 tygodniach oczy się otworzyły.
2) Do dzisiaj NIE stwierdzono urzędowo że to gmina Suchy Las odprowadza do jeziora mieszankę deszczowo-sanitarną, mimo analiz , mimo że WIOŚ ukarał wójta mandatem 300 zł za odprowadzanie ścieków, mimo ekspertyzy --następują wybicia z sieci i spływ z deszczówka do jeziora. I oczywiście NIE obciążono sprawców kosztami rekultywacji, a to już ponad pół miliona NASZYCH publicznych pieniędzy !
3) Nie odcięto dopływu z Suchego Lasu mimo że o to wnioskowali naukowcy z UAM jeszcze w 2011 roku !!
4) Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska odrzuciła nasze zgłoszenie--szkoda w środowisku. A fakty-- Od 2012 rekultywacja, ostatnie 3 lata wzrost fitoplanktonu (glony) o 60 %, zanik podwodnych łąk (ramienice) , stan mętno-wodny, zanik kolonii małży, są TYLKO pojedyncze osobniki-TO opinia Zakładu Ochrony Wód UAM !
5) Zamiast tego CZEKA się na nowy kolektor sanitarny, planuje kolejny pośredni zbiornik retencyjny za kilka milionów publicznych pieniędzy, a naukowcy mówią to byłoby dobre dla deszczówki ALE NIE dla mieszanki ze ściekami sanitarnymi ! Kolejne pijarowskie "działanie". Dwa zbiorniki które już są NIE zatrzymują fosforanów bo po prostu NIE MOGĄ !
6) Gniezno i Wolsztyn mające zanieczyszczone jeziora podpisały porozumienia z Urzędem Marszałkowskim i stały się GŁÓWNYM zarządzającym . Poznań tego NIE ZROBIŁ!! Kto ma badać, chronić, jezioro ? Przepychanki ciąg dalszy a jednego gospodarza BRAK !!
7) Zamiatanie pod dywan, czekanie, opowieści Nie jest tak źle normy europejskie to 2 metry przezroczystości--to jedyne pseudo działanie ekipy rządzącej miastem i innych urzędów.
JAK DŁUGO MOŻNA ??
fb Ratujmy Strzeszynek
www.ratujmy-strzeszynek.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.